< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >
 • 51.
  This request group already expired %(minutes)d minutes ago.
 • 52.
  Help Center
 • 53.
  Uploads per day
 • Uppladdningar per dag
 • 54.
  Button
 • Knapp

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-14 (Report this user)

 • 55.
  Failed to load preset.
 • Misslyckades att ladda förval.

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 56.
  Activate this browser
 • Aktivera denna webbläsare

  Translated bylena.se on 2010-06-17 (Report this user)

 • 57.
  Please contact the <a href="mailto:[email protected]">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Vänligen kontakta serveradministratorn och informera om tiden när felet uppstod, och vadhelst du gjorde som möjligen kan ha orsakat felet.

  Translated bylena.se on 2010-06-30 (Report this user)

 • 58.
  User profiles
 • Användarprofiler
 • 59.
  Please <a href="%(url)s">write to %(email)s</a> to request more screenshot quota.
 • Skriv till %(email)s för att begära större skärmbildskvot.

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 60.
  Only letters, numbers and hyphens, max 30 character.
 • Endast bokstäver, nummer och bindestreck, max 30 tecken.

  Translated byludvigd on 2010-07-01 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >