< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Request
 • Zlecenie
 • 2.
  Please contact the <a href="mailto:[email protected]">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Skontaktuj się proszę z administratorem serwera i poinformuj go o czasie wystąpienia błędu, i o wszystkim co robiłeś, a co mogło błąd spowodować.

  Translated bystrebski on 2010-06-10 (Report this user)

 • 3.
  The captcha code has expired.
 • Kod captcha wygasł.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 4.
  A language pack needs to be installed.
 • Pakiet językowy wymaga instalacji.
 • 5.
  Java versions
 • Obsługiwane wersje javy
 • 6.
  Other
 • Inny

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  The response did not contain a Location header.
 • Odpowiedź nie zawiera nagłówka "Lokalizacja"

  Translated bystrebski on 2010-06-20 (Report this user)

 • 8.
  Register this browser for screenshots?
 • Zarejestrować tą przeglądarkę?
 • 9.
  Problem report
 • Zgłoszenie problemu
 • 10.
  Could not send HTTP request to %(hostname)s.
 • Wystąpił błąd wysłania zapytania http do hosta %(hostname)s.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >