< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Value %d is too small.
 • Wartość %d jest za mała.
 • 2.
  User profile
 • Profil użytkownika
 • 3.
  %(total_count)s results
 • %(total_count)s wyników

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  Operating System
 • System operacyjny
 • 5.
  e.g. 1.4 / 1.5 / 1.6
 • np. 1.4 / 1.5 / 1.6
 • 6.
  %(total_count)s web designs
 • %(total_count)s projektów stron

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  Page Loaded
 • Załadowano stronę
 • 8.
  Domain
 • Domena
 • 9.
  Close
 • Zamknij

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  If you dont receive the email, you may request a resend or choose a new email address.
 • Jeżeli wiadomość nie dotarła, możesz poprosić o ponowną wysyłkę lub określić nowy adres e-mail.

  Translated bymanveru on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >