< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  The text you entered did not match the text in the image.
 • Vámi zadaný text neodpovídá textu na obrázku.

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Why join Browsershots?
 • Proč se připojit k Browsershots?

  Translated byjiri_pavlicek on 2010-06-25 (Report this user)

 • 3.
  The server did not send a content type header.
 • Server neodeslal hlavičku určující typ obsahu.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 4.
  Please follow the instructions in that message to reset your password.
 • Pro obnovení svého hesla postupujte prosím podle pokynů v této zprávě.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-29 (Report this user)

 • 5.
  Please log out and then try again.
 • Prosím, odhlašte se a zkuste to znovu.
 • 6.
  This address was never submitted, or removed after inactivity.
 • Tato adresa nebyla nikdy vložena, nebo byla odstraněna po neaktivitě.
 • 7.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Server utrpěl vnitřní chybu a nebyl schopen dokončit Váš požadavek.

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Current Running
 • Nyní běží

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 9.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Tato adresa elektronické pošty se již používá. Prosím dodejte jinou adresu elektronické pošty.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Codename
 • Kódové označení
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >