< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 85 Next >
 • 61.
  Account not activated
 • Účet není aktivní

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 62.
  Captcha
 • Captcha

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 63.
  Login Required
 • Vyžadováno přihlášení
 • 64.
  This will overwrite the settings for preset "%(preset_name)s".
 • Tímto přepíšete nastavení předvolby "%(preset_name)s".

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 65.
  See <a href="/documentation#HowToCreateANewScreenshotFactory">HowToCreateANewScreenshotFactory</a>. The factory password is your user account password on browsershots.org.
 • Podívejte se na JakVytvořitTovárnuNaNáhledyStránek. Heslo pro novou továrnu je heslo vašeho uživatelského účtu na browsershots.org.

  Translated bylucasnomail on 2010-07-11 (Report this user)

 • 66.
  We're trying to make this service easy to use, open for all (including access to the source code) and 100%% free.
 • Snažíme se, aby byla tato služba snadno použitelná, otevřená všem (včetně přístupu ke zdrojovému kódu) a stoprocentně zdarma.

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 67.
  Link page should be on domain %(domain)s
 • Odkazující stránka by měla být na doméně %(domain)s

  Translated bymachj on 2012-07-16 (Report this user)

 • 68.
  The default load limit is 1.0, but you can change it with the command line option -l.
 • Výchozí mez zatížení je 1.0, ale můžete ji změnit pomocí volby příkazové řádky -l.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 69.
  Is this a text-mode browser?
 • Je toto textový prohlížeč?
 • 70.
  Quick Links
 • Rychlé odkazy

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 85 Next >