< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Email
 • Email
 • 2.
  Only my own factories
 • Iba moje vlastné stroje
 • 3.
  Occurred
 • Vyskytlo sa
 • 4.
  Next
 • Nasl

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Seconds between screenshot request and upload.
 • Počet sekúnd medzi požiadavkou screenshotu a nahraním.
 • 6.
  Could not read %(robots_txt_link)s.
 • Nemohol som čítať %(robots_txt_link)s.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 7.
  On Linux, the program runs in the background and uses a VNC server for the screen.
 • Na Linuxe beží tento program na pozadí a využíva VNC server pre obrazovku.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 8.
  Major
 • Major
 • 9.
  Enter URL Here:
 • Napíšte URL adresu sem:

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 10.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Vďaka za kontaktovanie! Náš personál číta každú správa a bude Vás kontaktovať, ak to bude potrebné.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >