< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  Last Upload
 • Mới tải lên
 • 2.
  Activities
 • Hoạt động

  Translated bytruongan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Hủy đăng ký nhận tin

  Translated byhuanctv on 2012-07-23 (Report this user)

 • 4.
  %(days)d d
 • %(days)d ngày
 • 5.
  Incorrect username or password.
 • Tài khảon và mật khẩu sai
 • 6.
  No websites found.
 • Không tìm thấy trang web.

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 7.
  Screen Size
 • Kích thước màn hình
 • 8.
  RSS Feed
 • RSS

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 9.
  e.g. ThinkPad R32, P4 1.8 GHz, 768 MB
 • ví dụ: ThinkPad R32, P4 1.8 GHz, 768 MB
 • 10.
  Enter your username or email address below, if you remember either of them.
 • Nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email vào ô bên dưới.

  Translated bydinhtrung on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >