< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Your factory "%(name)s" has been removed!
 • 2.
  Percent
 • Odstotkov
 • 3.
  Pay for priority processing service
 • Plačajte za prednostne storitve obdelave

  Translated bymysql on 2010-06-17 (Report this user)

 • 4.
  If you want save settings to a new preset, just enter a new name below.
 • Če želite shraniti nastavitve v novo prednastavitev, vpišite novo ime spodaj.

  Translated bydrazen.m on 2010-06-21 (Report this user)

 • 5.
  Remove Preset
 • Odstani prednastavitve

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 6.
  e.g. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
 • Naprimer 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

  Translated bymysql on 2010-06-15 (Report this user)

 • 7.
  Apply to become a translator
 • Prijavite se, da postane prevajalec

  Translated bymysql on 2010-06-14 (Report this user)

 • 8.
  Last Poll
 • Zadnja anketa
 • 9.
  Addtional Links
 • Dodatne povezave

  Translated bydejan.dezman on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Captcha
 • Captcha

  Translated bymysql on 2012-07-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >