< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  If you want save settings to a new preset, just enter a new name below.
 • Keď chcete uložiť nastavenia pre novú predvoľbu, tak stačí, keď napíšete nový názov nižšie.

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

 • 2.
  Recent
 • Najnovšie

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 3.
  Javascript versions
 • Verzie javascriptu
 • 4.
  You must specify a numeric request group ID.
 • Musíte zadať číselné id skupiny pre požiadavky.
 • 5.
  Logout
 • Odhlásiť sa
 • 6.
  Unsafe command.
 • Nebezpečný príkaz.

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

 • 7.
  Maximum attempts for change email address reached
 • Bol dosiahnutý maximálny počet pokusov o zmenu vašej emailovej adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Last Poll
 • Posledná požiadavka
 • 9.
  Failed to add browser
 • Nepodarilo sa pridať prehliadač

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 10.
  Activities
 • Aktivity

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >