< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >
 • 1.
  Send Message
 • Прати Порака

  Translated bycontact on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Flash
 • Flash
 • 3.
  Installed Browsers
 • Инсталирани прелистувачи
 • 4.
  Priority
 • Приоритет
 • 5.
  Register this browser for screenshots?
 • Да го регистрирам твојот прелистувач за слики од екран?
 • 6.
  Color Depth
 • Длабочина на боја
 • 7.
  Color Scheme
 • Длабочина на боја
 • 8.
  Server failed to respond within %d seconds.
 • Серверот не одговори во текот на %d секунди.
 • 9.
  The page is not finished loading.
 • Страницата не заврши со вчитување.
 • 10.
  Color Depths
 • Длабочини на боја
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >